Przejdz do strony glownej

Aktualności

Zarząd PFRON w dniu 28 maja 2019 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Pomoc osobom...
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:Administratorem...
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020”. Zapraszamy...
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczegowszystkim Rodzinom Zastępczym oraz prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka składamy podziękowania...
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się w programem Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem "„Rodzinna opieka zastępcza – doświadczenia,...

Strony

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119