Przejdz do strony glownej

Aktualności

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest...
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2021-2023”. Zapraszamy...
POWRÓT DO ZDROWIA -  POWRÓT DO PRACY   Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość...
       Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców informuję, że                          w przypadku potrzeby uzyskania bezpłatnego...
  oraz ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach tylko w sprawach...

Strony

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119