Przejdz do strony glownej

Aktualności

W sobotę 3 września 2016 r. odbył się Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych. Piknik zorganizowano w „Stumliowym Lasku” w Żyrowej. Piknik...
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicachserdecznie zaprasza na Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych...
Szanowni Państwo,informuję, że rekrutacja do Projektu pt. Recepta na uśmiech będzie trwała do 13.06.2016 r. włącznie.Dokumentację...
Stowarzyszenie "Promocja przedsiębiorczości" rozpoczęła rekrutację do Projektu pt. Recepta na uśmiech współfinansowanego ze środków Europejskiego...
„ W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli, serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem, źródłem nadziei.” Jan Paweł II Z okazji...

Strony

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119