Przejdz do strony glownej

Aktualności

Ogłoszenie dla osób chcących pełnić funkcję rodziny zastępczej
 Podziel się miłością i stwórz dom dla dzieci potrzebujących miłości - Zostań Rodzicem Zastępczym lub Prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka...
Informacja o poradach prawnych i psychologicznych
Informujemy, że od 1 maja 2015 r. w ramach realizacji Projektu pt. „Razem przeciwko przestępstwom” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w...
Informujemy,
że w ramach obchodów ,,Tygodnia  Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem’’ w dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 roku osoby...
ma zaszczyt zaprosić osoby niepełnosprawne do udziału w Festiwalu Polskiej Piosenki i Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji o...
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców...

Strony

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119