Przejdz do strony glownej

Aktualności

INFORMUJEMY   W Wielki Piątek, 25.03.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach będzie czynne od 7.30 do 13.00
Pomożemy Ci rozliczyć się z podatku za rok 2015!
Informujemy, że wzorem lat ubiegłych w dniach 29 lutego 2016 r. i 14 marca 2016 r. w bibliotece Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów...
Stypendia SPES
Szanowni Państwo, Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne...
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE I ICH RODZIN   Informujemy, że  Powiatowe...

Strony

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119