Przejdz do strony glownej

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie powiatu krapkowickiego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
ul. Damrota 2
47-303 Krapkowice
telefon: 77 44 47 600
adres e-mail: ops@krapkowice.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
ul. Góry Św. Anny 21b/2
47-330 Zdzieszowice
telefon: 77 474 97 01, 77 474 97 02
adres e-mail: ops@zdzieszowice.pl

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
ul. Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin
telefon: 77 47 49 400
adres e-mail: sekretariat@cus.gogolin.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
ul. Rynek 4
47-364 Strzeleczki
telefon: 77 46 68 037
adres e-mail: opsstrzeleczki@wp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
ul. Zamkowa 87
47-344 Walce
telefon: 77 46 60 660
adres e-mail: opswalce@interia.pl

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119