Przejdz do strony glownej

Bezpłatne porady

Usługa pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.) i jest świadczona całkowicie bezpłatnie, z zachowaniem przedstawionych poniżej warunków.

Pomoc jest udzielana osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów takiej pomocy świadczonej komercyjnie, tj. odpłatnie.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji, świadczonej przez mediatorów. W przypadku chęci skorzystania z nieodpłatnej mediacji, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego zamiaru osobie świadczącej porady prawne lub rejestrującej wizytę, co jest związane z koniecznością przygotowania warunków zapewniających dyskrecję i komfort wszystkich stron mediacji.

Proszę pamiętać o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości. Podczas wizyty wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Druk oświadczenia otrzymacie Państwo w punkcie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Krapkowicach
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice (Otmęt), ul. Kilińskiego 1, sala 109 (I piętro).

Dyżur adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu:

 • poniedziałek 9.00 – 13.00
 • wtorek 14.00 – 18.00
 • I i II środa miesiąca 9.00 – 13.00
 • 31 marca 2021 r. oraz 29 września 2021 r. 9.00 – 13.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Dyżur radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu:

 • III i IV środa miesiąca 9.00 – 13.00
 • czwartek 14.00 – 18.00
 • piątek 8.30 – 12.30
 • 30 czerwca 2021 r. oraz 29 grudnia 2021 r. 9.00 – 13.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Strzeleczkach
Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki, Rynek 4, Sala GOK.

UWAGA – Funkcjonowanie punktu zawieszone do odwołania. Dyżury prawników odbywają się zdalnie – porady udzielane są telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub e-mailem. Telefoniczna rejestracja wizyt: 77 4074 371
(w godz. 7:30 – 15:30)

Elektroniczna rejestracja wizyt:
https://np.ms.gov.pl/opolskie/krapkowicki

 

Dyżur prawników wskazanych przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”:

 • wtorek 7.30 – 11.30
 • środa 7.30 – 11.30
 • czwartek 7.30 – 11.30

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Strzeleczkach – filia w Walcach
Urząd Gminy Walce
47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

UWAGA – Funkcjonowanie punktu zawieszone do odwołania. Dyżury prawników odbywają się zdalnie – porady udzielane są telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub e-mailem. Telefoniczna rejestracja wizyt: 77 4074 371
(w godz. 7:30 – 15:30)

Elektroniczna rejestracja wizyt:
https://np.ms.gov.pl/opolskie/krapkowicki

Dyżur prawników wskazanych przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”:

 • poniedziałek 8.00 – 12.00
 • piątek 8.00 – 12.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zdzieszowicach
Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 18

UWAGA – Funkcjonowanie punktu zawieszone do odwołania. Dyżury prawników odbywają się zdalnie – porady udzielane są telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub e-mailem.
Telefoniczna rejestracja wizyt: 77 4074 371
(w godz. 7:30 – 15:30)

Elektroniczna rejestracja wizyt:
https://np.ms.gov.pl/opolskie/krapkowicki

 

Dyżur prawników wskazanych przez „Fundację Młodzi Ludziom”

 • poniedziałek 13.00 – 17.00
 • wtorek 8.00 – 12.00
 • środa 13.00 – 17.00
 • czwartek 13.00 – 17.00
 • piątek 13.00 – 17.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

 

 

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119