Przejdz do strony glownej

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy spo艂ecznej oraz rehabilitacji spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych.

Podstawowe zadania聽PCPR聽skoncentrowane s膮 na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy spo艂ecznej, plac贸wki opieku艅czo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zast臋pczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia o艣rodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszka艅 chronionych dla os贸b z terenu wi臋cej ni偶 jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze 艣rodowiskiem os贸b opuszczaj膮cych rodziny zast臋pcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kili艅skiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

Dzia艂 pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

Dzia艂 interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznaj膮cym przemocy

tel. 77 44 67 118

Dzia艂 rehabilitacji dofinansowania ze 艣rodk贸w PFRON dla os贸b niepe艂nosprawnych

tel. 77 44 67 120

Zesp贸艂 ds. pieczy zast臋pczej rodziny zast臋pcze

tel. 77 44 67 114

Fax 77 44 67 119