Przejdz do strony glownej

Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych

W sobotę 3 września 2016 r. odbył się Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych. Piknik zorganizowano w „Stumliowym Lasku” w Żyrowej. Piknik rozpoczął się o godzinie 14.00. Uczestnicy zostali powitani przez Dyrektor PCPR - Panią Beatę Krzeszowską-Stroka oraz Wicestarostę – Sabinę Gorzkullę i Członka Rady Powiatu p. Monika Wąsik-Kudla.

Na piknik zostały zaproszone rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie, a także władze powiatu krapkowickiego i  pracownicy tut. Centrum. Blisko 200 osób miało okazję do wspólnej integracji, miłego spędzenia czasu, zapomnienia o szarej rzeczywistościi przeniesienia się choć na chwilę w bajkową sferę marzeń. Wśród atrakcji na najmłodszych czekały między innymi bajkowe domki mieszkańców Lasku, mały statek piracki, kolorowe wózeczki, którymi można było pojeździć po Lasku, lokomotywę, wóz strażacki, trampolina,a także dmuchaniec i bubble football.

W żyrowskim „Stumilowym Lasku” rozlegał się głośny i radosny śmiech dzieci zabawianych przez wodzireja, który porwał wszystkich w czasy rzymskiego imperium. Gryi zabawy zręcznościowe, konkursy czy malowanie twarzy cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Na zwycięzców konkursów czekały atrakcyjne nagrody. Dorośli w tym czasie wymieniali się cennymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, jak również czynnie uczestniczyli w grach i zabawach ze swoimi podopiecznymi. Uczestników ugoszczono poczęstunkiem, a wieczorem odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. Od pogody po liczne uczestnictwo rodzin, można powiedzieć, że piknik się udał, a dobrze bawili się chyba wszyscy. Biorąc pod uwagę, że z twarzy uczestników, zarówno tych małych, jaki dużych uśmiech nie schodził z twarzy oraz z informacji jakie otrzymywaliśmy od rodzin wynika, że spotkanie było dobrze zorganizowane i bardzo potrzebne.

Był to już siódmy piknik, lecz po pierwszy organizowany w ramach projektu„W rodzinie lepiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna (w zakresie wsparcia rodzinyi pieczy zastępczej), Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnychi społecznych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dostępnych w Galerii

93

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119